juj2_rs-deputy-05-april-16.jpg

 

ماموریت حمایت قاطع روز شنبه میگوید که طالبان هنوزهم جدی ترین گروه تهدید کنندۀ امنیت افغانستان استند.

معاون ماموریت فرمانده حمایت قاطع در افغانستان میگوید که طالبان در سال دوهزارو شانزده میلادی برای به دست آوردن برخی از بخش های افغانستان خواهند کوشید، اما نیروهای ماموریت حمایت قاطع با هرآنچه در توان دارند از نیروهای دولتی پشتیبانی خواهند کرد.

این مقام امریکایی از فعالیت های شکبه القاعده، داعش و حقانی نیز در برخی از بخش های افغانستان نگران است.

معاون فرمانده ماموریت حمایت قاطع در بخش ارتباطات در افغانستان درنشست خبری از ادامه فعالیت های طالبان در افغانستان ابراز نگرانی می کند و از طالبان به عنوان گروه میزبان القاعده، حقانی و لشکر طیبه یاد می کند.

چرلی کلیفلند معاون فرمانده ماموریت حمایت قاطع درامور ارتباطات می گوید که:"طالبان هنوزهم جدی ترین گروه تهدید کننده برای امنیت افغانستان استند، و در سال دوهزار شانزده میلادی برای به دست آوردن برخی از بخش های افغانستان تلاش خواهند کرد، اما نیروهای حمایت قاطع به پشتیبانی شان از این نیروها ادامه می دهند و هر آنچه در توان دارند با نیروهای امنیتی افغانستان کمک خواهند کرد."

در کنار طالبان و حقانی، حضور صد تا سه صد جنگجوی القاعده و نیز حضور هزار تا سه هزار جنگجوی داعش در افغانستان، تهدید دیگر برای امنیت در افغانستان گفته می شوند.

آقای کلیفلند گفت که:" حقانی و داعش تهدید برای افغانستان استند، آنچه که می توانیم بگویم این است که این گروه ها در نزدیکی با طالبان در افغانستان فعالیت می کنند و داعشیان نیز بخشی از طالبان افغانی و پاکستانی استند."

این فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان می گوید که نیروهای خارجی از آغاز سال دوهزارو شانزده میلادی تاکنون حدود یک صد عملیات را برای سرکوب داعشیان در ننگرهار راه اندازی کرده است و به این عملیات شان ادامه خواهند داد.

منبع : آیینه افغانستان |نگرانی ماموریت حمایت قاطع از تهدیدهای طالبان برای افغانستان
برچسب ها : افغانستان ,طالبان ,حمایت ,قاطع ,ماموریت ,نیروهای ,حمایت قاطع ,ماموریت حمایت ,شانزده میلادی ,معاون فرمانده ,فرمانده ماموریت ,فرمانده ماموریت حم